Kompaktowy widok listy odjazdów

avatar
pl1987 | 2012-07-18 13:56

Aktualnie jest dostępna opcja: "Dostosuj do małych ekranów", jednakże jej efekt polega na zmianie stylu (na mniej czytelny) bez znaczącego oszczędzenia miejsca (poprzez zmniejszenie wysokości pojedynczego wiersza).
Moja propozycja trybu kompaktowego:
- przenieść czas jazdy do pierwszej linii wiersza obok "Linia XXX", gdyż zwykle nazwy linii są 3-4 znakowe i jest mnóstwo miejsca niewykorzystanego
- przenieść "odjazd za Xh Xm" jako adnotacja (wyrównana do prawej strony) w wierszu z godziną odjazdu w postaci +Xh Xm, w razie braku miejsca (długa nazwa przystanku) przycinając nazwę przystanku
- dzięki takiemu rozwiązaniu zaoszczędzamy jeden wiersz tekstu (+jego wertykalne marginesy)
- przycięcie długiej nazwy przystanku raczej nie przeszkadza, gdyż zwykle sprawdzamy rozkład na znanej nam trasie, ponadto można zastosować efekt "marquee" celem prezentacji całej nazwy za małej przestrzeni

Przykład

|---------------------------------|
| Linia 105 czas jazdy 10m|
|13:47 Biblioteka Uniwers... +5m|
|13:57 Królewska |
|---------------------------------|