Grafiki do umieszczenia na stronie

Logo 1

Skopiuj poniższy tekst i umieść na swojej stronie

<a href="https://www.mmpk.info" >
  <img src="https://www.mmpk.info/images/logo5.png" alt="Rozkład jazdy na telefon komórkowy" title="Rozkład jazdy na telefon komórkowy" />
</a>

Po wklejeniu na stronę logo powinno wyglądać następująco:

Rozkład jazdy na telefon komórkowy

lub wersja svg
<a href="https://www.mmpk.info" >
  <img src="https://www.mmpk.info/images/logo.svg" alt="Rozkład jazdy na telefon komórkowy" title="Rozkład jazdy na telefon komórkowy" />
</a>

Po wklejeniu na stronę logo powinno wyglądać następująco:

Rozkład jazdy na telefon komórkowy

Logo 2

Skopiuj poniższy tekst i umieść na swojej stronie

<a href="https://www.mmpk.info" >
  <img src="https://www.mmpk.info/images/logo6.png" alt="Rozkład jazdy na telefon komórkowy" title="Rozkład jazdy na telefon komórkowy" />
</a>

Po wklejeniu na stronę logo powinno wyglądać następująco:

Rozkład jazdy na telefon komórkowy

Logo 3

Skopiuj poniższy tekst i umieść na swojej stronie

<a href="https://www.mmpk.info" >
  <img src="https://www.mmpk.info/images/logo7.png" alt="Rozkład jazdy na telefon komórkowy" title="Rozkład jazdy na telefon komórkowy" />
</a>

Po wklejeniu na stronę logo powinno wyglądać następująco:

Rozkład jazdy na telefon komórkowy

Mały baner flash

Skopiuj poniższy tekst i umieść na swojej stronie

<object
  classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
  codebase="https://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,79,0"
  id="mobilempk_partner_maly" width="180" height="40">

  <param name="movie" value="https://www.mmpk.info/baner/partner_maly.swf?clickTag=https://www.mmpk.info">
  <param name="bgcolor" value="#FFFFFF">
  <param name="allowFullScreen" value="true">
  <param name="allowScriptAccess" value="always">
  <embed src="https://www.mmpk.info/baner/partner_maly.swf?clickTag=https://www.mmpk.info" quality="high" bgcolor="#ffffff"
    width="180" height="40"
    name="mobilempk_partner_maly" align="" type="application/x-shockwave-flash"
    pluginspage="https://www.macromedia.com/go/getflashplayer">
  </embed>
</object>

Po wklejeniu na stronę baner powinien wyglądać następująco:

Duży baner flash

Skopiuj poniższy tekst i umieść na swojej stronie

<object
  classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
  codebase="https://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,79,0"
  id="mobilempk_partner_duzy" width="700" height="100">

  <param name="movie" value="https://www.mmpk.info/baner/partner_duzy.swf?clickTag=https://www.mmpk.info">
  <param name="bgcolor" value="#FFFFFF">
  <param name="allowFullScreen" value="true">
  <param name="allowScriptAccess" value="always">
  <embed src="https://www.mmpk.info/baner/partner_duzy.swf?clickTag=https://www.mmpk.info" quality="high" bgcolor="#ffffff"
    width="700" height="100"
    name="mobilempk_partner_duzy" align="" type="application/x-shockwave-flash"
    pluginspage="https://www.macromedia.com/go/getflashplayer">
  </embed>
</object>

Po wklejeniu na stronę baner powinien wyglądać następująco: