Wybór linii z listy

avatar
admin | 2009-06-16 13:04

Dodana została możliwość wyboru linii z listy. W menu 'Ustawienia' można wybrać czy chce się wpisywać nazwę linii w pole tekstowe czy wybierać ją z listy.
Dodatkowo został poprawiony błąd występujący w niektórych modelach telefonu związany z ustawieniami czasu.