KM Warszawa

avatar
paweld | 2018-03-12 22:43

W rozkładach pociągów dla Warszawy, w uwagach do kursu, opis ucinany jest po literze "W" słowa W-wa (tak, jakby '-' był traktowany jako znacznik końca opisu). Np. "w - kurs do stacji W" itp.
Jakby się udało to poprawić.

avatar
admin | 2018-03-14 11:07

Dziękujemy za informację. Błąd został już poprawiony.